KIẾM SOÁT CHỨNG Ù TAI

Chứng ù tai có thể gây khó chịu cho bạn. Có một số cách để kiểm soát triệu chứng có thể giúp bạn giảm ù.

Vui lòng điền vào mẫu và tải tài liệu hướng dẫn kiểm soát chứng ù tai của chúng tôi ngay bên dưới đây.

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

Do not remove or reposition this element


Download
Tài liệu kiểm soát chứng ù tai
Tinnitus handbook.pdf.pdf
Adobe Acrobat Document 1.0 MB